Re-developing international theories of media and migration in a Nordic context (TheoryNord)

Dette nettverket samler forskningsfeltene omkring studier av migrasjon/etniske relasjoner og medier og utvikler dette tverrfaglige området til et mer avansert teoretisk stadium.

I dag opplever alle nordiske land en økning av nye populistiske partier som har begrensede visjoner om innvandrings- og integreringspolitikk. Samtidig har ny teknologi, for eksempel nettjournalistikk og sosiale medier (Facebook, Twitter og blogger) oppstått og tilbyr plattformer for nye former for samfunnsdeltakelse og demokrati.

Dette nettverket deler virksomheten i tre tematiske forskningsgrupper som dekker de mest presserende teoretiske og empiriske forskningsområdene i nordisk sammenheng:

  1. Å leve i flernasjonalitet
  2. Affektivitet, minne og formidling
  3. Grenser og rammer

I tillegg er det etablert et nettverk for unge forskere for å tilrettelegge for utvikling av doktorgradsutdanning. Doktorgradsstudentene deltar i de tre tematiske gruppene, og i tillegg er det tilrettelagt for støtte fra andre doktorgradsstudenter gjennom et nytt (del)nettverk.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Rikke Andreassen, Roskilde Universitet, Danmark

Varighet
2011-2014