NCoE Reassess: Reassessing the Nordic Welfare Model

Har den nordiske velferdsmodellen evnen til å fornye seg under skiftende ytre og indre forhold? Dette er det overordnede spørsmålet for Nordic Centre of Excellence (NCoE) Reassessing the Nordic Welfare Model.

Er naturen i de nordiske velferdsstatene sammenfallende med ideen om en distinkt nordisk velferdsmodell, eller beveger disse velferdsstatene seg i praksis bort fra denne ideen?

Tematiske grupper i NCoE Reassess setter fokus på dette overordnede spørsmålet ved å analysere trender på områder som aldring og sosial organisering av omsorg, endringer i familien, kjønn og relasjoner mellom generasjoner, økonomisk trygghet i alderdommen, migrasjon, og sosial eksklusjon og inkludering.

Eksempler på slike områder er:

  • situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • nye og gamle former for styring i aktiviseringen av arbeidsløse personer
  • konkurranseevne og sosial likhet
  • Endring i de nordiske velferdsstatene og den påvirkningen disse har på den økonomiske og sosiale velferd for innbyggerne i de nordiske landene.