Refining lignocellulosics to advanced polymers and fibers - PolyRefNorth

I dette nettverket samles ti anerkjente nordiske forskningsgrupper fra fire land med ekspertise på feltet bioraffinering, for å fokusere på utdanning, kunnskapsutveksling, planleggingssamarbeid og idéutveksling.

Biomasseressurser i form av lignocellulose fra skogbruks- og jordbruksindustri er viktige i nordiske land. Store mengder lignocellulose produseres hvert år og utgjør hovedkilden til tilgjengelig fornybart organisk materiale.

Omdanning av sidestrømmer fra lignocelluloseproduksjon til nyttige produkter er et stadig viktigere spørsmål med hensyn til å redusere bruken av fossile hydrokarboner uten at det går ut over næringsressurser. Effektiv bruk av fornybare materialer anses som et sentralt spørsmål for en bærekraftig utvikling.

Et integrert bioraffineri omdanner biomasse til et spekter av verdifulle produkter og integrerer ulike teknologiske løsninger for å utnytte alle komponenter i biomassen. Omdanning av lignocelluloseressurser til energibærere har de siste årene tiltrukket seg mye interesse, men det har hittil vært mindre fokus på raffinering til forskjellige polymermaterialer.

Dette nettverket støtter doktorgradskurs og arrangerer årlige workshops for å bidra til utdanning av en ny generasjon unge, tverrfaglige forskere med kunnskaper innenfor kjemi, fysikk og bioteknologi knyttet til fornybare råvarer.

Fakta om prosjektet

Project number: 29660

Prosjektleder

Maija Tenkanen, Helsingfors universitet, Finland

Varighet
2010-2013