Register-Based Life Course Studies: Sociological, Demographic, and Economic Perspectives

Dette tverrfaglige nettverket vil bidra til å forbedre det nordiske aspektet ved samarbeidsbaserte forskningsprosjekter og opplæring av unge forskerstudenter i livsløpsstudier som benytter seg av registerbaserte datakilder.

Interessen for bruk av registerdata er økende i det samfunnsvitenskapelige miljøet over hele verden. Denne typen data har et uutnyttet potensial for samfunnsvitenskapelig forskning av høy kvalitet. Samtidig har også interessen for livsløpsstudier hatt en oppgang, og de nordiske landene har flere solide forskningsmiljøer i de empiriske samfunnsvitenskapene med fokus på dette feltet.

Mesteparten av forskningen og opplæringen på dette feltet er organisert på nasjonalt nivå og rettet mot et nasjonalt publikum. Dette nettverket baserer seg på erfaringer hentet fra flere samarbeidsbaserte forskningsprosjekter gjennomført de siste ti årene, og tar sikte på å bygge et sterkt nordisk nettverk av tverrfaglige samfunnsforskere som sammen arbeider med livsløpsstudier.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Torkild Lyngstad, Statistisk sentralbyrå, Norge

Varighet
2010-2013