Research network on Nordic Populism (NOPO)

Målet med dette nettverket er å skape, utvikle og stimulere til nærmere aktivitet og samarbeid mellom forskere som studerer populisme ved hjelp av ulike faglige tilnærminger.

Forskning på europeisk populisme har blomstret opp i løpet av det siste tiåret. I Norden virker det som om det populistiske behovet og den politiske reaksjonen har gitt form til en nordisk modell med noen felles kjennetegn.

Dette nettverket for forskning på nordisk populisme gir muligheter til å utvikle nye tverrfaglige metoder, og kan bidra til å styrke kunnskapen og kvaliteten på forskningen innenfor dette feltet også på europeisk nivå. Nettverket vil bidra til den produktive utvekslingen av ulike teoretiske perspektiver, metodiske tilnærminger, tolkning og empiriske resultater av fenomenet i Norden.

Hovedmålene er å:

  • stimulere til komparativ forskning i Norden på det populistiske behovet og avdekke likheter og ulikheter på bakgrunn av utviklingen den siste tiden og ved hjelp av en tverrfaglig tilnærming
  • bidra til og forbedre kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved å tilby ny kunnskap og verktøy for å studere nordisk populisme
  • tilrettelegge for utveksling av relevante kvantitative og kvalitative data som er tilgjengelige nå og i fremtiden, og av den kompetansen som de ulike nordiske forskerne og institusjonene har opparbeidet seg i behandlingen av disse dataene
  • styrke utformingen av komparativ forskning og tverrfaglige rammeverk som kan fremme publisering av nordisk kvalitetsforskning på populisme
  • planlegge en publiseringsstrategi som følge av nettverkets aktiviteter
  • forbedre intern og ekstern kommunikasjon av mål, aktiviteter og resultater som nettverket oppnår, gjennom regelmessig oppdatering av nettverkets hjemmeside og gjennom diskusjonsgrupper
Fakta om prosjektet

Project number: 41581

Prosjektleder

Susi Meret, Aalborg Universitet, Danmark

Varighet
2011-2014