Researching Music Censorship

Dette nettverket arbeider for å gi informert kunnskap om kulturens og musikkens rolle i en global verden, samt om skikker som forårsaker restriksjoner og bringer rammede musikere til taushet.

De nordiske landene har relativt stor oppmerksomhet på kultur, makt og menneskerettigheter. Dette nettverket retter søkelyset mot historisk og samtidig musikksensur, og vil skape større forståelse for musikk i dagliglivet, i samtalene mellom det offentlige og private rom, og i krig og konflikter.

Gjennom et tverrfaglig nordisk samarbeid vil nettverket stimulere det akademiske studiet av musikksensur og forske på musikkens rolle i relasjon til menneskerettigheter og kunstnerisk uttrykksfrihet.

På denne måten vil nettverket bidra til definisjonen av feltet, samt fremme nye teoretiske og metodologiske perspektiver på forståelsen av samspillet mellom musikk og makt.

 Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Annemette Kirkegaard, Københavns Universitet, Danmark

kirkegd@hum.ku.dk

Varighet
2010-2013