Network for Researchers of Multilinguism and Multilingual Education (ROMME)

De nordiske landene har sannsynligvis alltid vært flerspråklige og flerkulturelle til en viss grad. Nå øker imidlertid antallet innvandrere, og språk og kulturer finnes ikke bare i geografisk avgrensede områder. Derfor har bevisstheten om betydningen av godt planlagte strategier for språk og kulturell berikelse økt.

Dette forskernettverket samarbeider om:

  • språkbanene for unge innvandrerelever innenfor de ulike nordiske pedagogiske rammene
  • utvikling av språkopplæring innenfor flerspråklige og flerkulturelle rammer
  • inter-nordisk kommunikasjon og læring blant forskere som representerer ulike forskningstradisjoner og felter, og som deltar i studier av det kompliserte samspillet mellom språkvekst, språkoverføring, språklig selvoppfatning, flerspråklig identitet, utdanningsordninger (didaktikk) og nasjonal, regional og kommunal språkplanlegging

Nettverkets mål er:

  • å gi inngående kunnskap om språklig mangfold og flerspråklighet i utdanningen i de nordiske landene både fra et språklig og et pedagogisk synspunkt
  • å utvikle et helhetlig og tverrfaglig forskningsparadigme
  • å gi doktorgradsstudenter moderne kunnskap om forskning i Norden og utfordre dem til å gå utenfor forskning/ språkutviklingsparadigmer som ensidig behandler enspråklighet
  • å sørge for en lett tilgjengelig kilde til forskningsbasert kunnskap om flerspråklig og flerkulturell undervisning for myndigheter og beslutningstakere
Fakta om prosjektet

Project number: 46321

Prosjektleder

Siv Björklund, Vasa universitet, Finland

Varighet
2011-2014