Samtidens nordiska bildvärld: Visuell analys som vetenskaplig metod

Dette nettverket vil etablere en nordisk plattform for visuell samfunnsvitenskap, dvs studier som bruker bildemateriale for å studere ulike fenomener i samfunnet.

Bilder og visuell kommunikasjon har i dag varierende betydning for samfunnet. Visuelle studier, det vil si bruk av bildemateriale for å studere samfunnsfenomen og analysere sosial praksis, uttrykk og konvensjoner, er et voksende forskningsområde internasjonalt. I Norden har bildestudier vært innrettet mot kunst eller humaniora, og visuelle studier er relativt lite utviklet innenfor samfunnsfag.

Nettverket fokuserer på:

  • studier av profesjonell bildebruk, digitale bilder, bildejournalistikk, dokumentarfilm etc.
  • studier av visualisering innenfor naturvetenskap og teknologi
  • metodologisk utvikling omkring bilder som data (foto, video, film og grafikk)

 

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Arni Sverrisson, Stockholms universitet, Sverige

arni.sverrisson@sociology.gu.se

Varighet
2006-2010