Scandinavian brown bear hibernation as a biological model for tissue protection, regeneration and repair in human medicine

Dette forskernettverket undersøker hvordan en nærmere forståelse av brunbjørnens vinterdvale kan bidra til utvikling av en rekke medisinske strategier for å forbedre menneskers helse.

En stillesittende livsstil med ingen eller lite fysisk aktivitet, og langvarige sykehusopphold forbindes med vaskulær trombose, hjertesvikt, metabolsk syndrom og osteoporose. Nye strategier for å løse disse problemene ville være en stor fordel for både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig. Dette prosjektet fokuserer på biologiske egenskaper som beskytter noen dyr som går i vinterdvale, i sammenlignbare situasjoner.

Skandinaviske brunbjørner bor i vinterhi i 5–7 måneder, og i løpet av denne soveperioden spiser eller drikker de ikke, har ikke avføring eller vannlating og utfører ingen fysisk aktivitet. Til tross for dette lider ikke brunbjørn av muskelsvinn (atrofi), blodproppsykdommer (koagulopatier), liggesår (decubitus ulcer), osteoporose eller svekket hjertefunksjon – problemer som rammer mennesker i lignende situasjoner.

I motsetning til de fleste andre dyr som går i vinterdvale, opprettholder brunbjørnen en tilnærmet normal kroppstemperatur (31–35 °C) under vintersøvnen. Det har derfor vært spekulert i at bjørner har unike temperaturuavhengige strategier som beskytter dem.

Blod og fett hentes fra ville brunbjørner under vinterdvalen og fra samme dyr om sommeren når det ikke er i dvale. Siden det tidligere ikke har vært forsket på ville brunbjørner i vinterdvale, vil denne studien gi unikt biologisk materiale til nytte for ulike fagområder i tillegg til medisin. Nettverket vil styrke samarbeidet på fire hovedområder:

  1. forskerutdanning og -utveksling i Norden
  2. oppbygging av en forskningsdatabase
  3. møteinfrastruktur
  4. utarbeidelse av søknader om tilskudd fra EU

Dette prosjektet utføres i samarbeid med Det skandinaviske bjørneprosjektet og flere nordiske universitetsavdelinger.

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

Hydrogen sulfide and nitric oxide metabolites in the blood of free-ranging brown bears and their potential roles in hibernation

Journal Article published 2014-08-01 in Free Radical Biology and Medicine volume 73
Research funded by National Institutes of Health | NordForsk | Lundbeckfonden | Danish Council for Independent Research, Natural Sciences
Authors: Inge G. Revsbech, Xinggui Shen, Ritu Chakravarti, Frank B. Jensen, Bonnie Thiel, Alina L. Evans, Jonas Kindberg, Ole Fröbert, Dennis J. Stuehr, Christopher G. Kevil, Angela Fago.
Fakta om prosjektet

Project number: 44042

Prosjektleder

Ole Fröbert, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), Sverige

ole.frobert@orebroll.se

Varighet
2011-2014