Scientific Drilling in the Nordic Countries

Dette forskernettverket skal konsolidere kompetansen og erfaringen i de nordiske landene på området vitenskapelig boring. Det skal aktivt distribuere verdifull kunnskap og erfaring og bistå forskere som er nykommere innen vitenskapelig boring med egne initiativer.

Mange fundamentale problemer innen grunnleggende og anvendte naturvitenskaper krever direkte tilgang til lag under overflaten. Vitenskapelig boring er den valgte metoden. Det involverer en rekke vitenskapelige disipliner og krever stor kompetanse og lang erfaring allerede i planleggingsfasen av et prosjekt, særlig i den operasjonelle fasen og til borehull og langsiktige overvåkingseksperimenter.

Flere vitenskapelige boreprosjekter er gjennomført i de nordiske landene, både av nasjonal og internasjonal karakter, men resultatene forblir hos de involverte gruppene. I dag er det vanskelig for forskere uten boreerfaring å få tilgang til denne ekspertisen og starte et vitenskapelig boreprosjekt.

Forskere som oppdager at de må ha direkte tilgang til lag under overflaten av hensyn til egen forskning, har som regel ingen bakgrunn i vitenskapelig boring. Derfor skal opplæring og utdanning i nettverket dekke alle akademiske nivåer. Nettverksaktiviteter som seminarer, kurs og forelesninge skal gi resultater som langvarig vitenskapelig utveksling, samarbeid mellom forskningsgrupper og etablering av nye arbeidsgrupper.

Nettverket skal også arbeide med tekniske spørsmål knyttet til vitenskapelig boring. De få ekspertene i det vitenskapelige samfunnet må slå seg sammen for å kreve fremtidige prosjekter og holde nær kontakt med næringslivet. Alle involverte partnere vil tjene på et økt samarbeid mellom næringslivet og det akademiske miljøet med tanke på både vitenskapelige og tekniske spørsmål.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Henning Lorenz, Uppsala universitet, Sverige

henning.lorenz@geo.uu.se

Varighet
2009-2012