SOCIALL - Social software for co-creation in Living Labs

Formålet med SOCIALLs forskning er å bruke sosial programvare for verdi- og samskaping i eksisterende Living Lab-infrastruktur og små og mellomstore bedrifter som har liten eller ingen tidligere erfaring med Living Labs.

Living Labs er en metodologi som involverer brukerne som medskapere i utviklingsprosessen. Den gjeldende metodologien avhenger imidlertid av at brukermedvirkningen foregår ansikt til ansikt, noe som legger begrensninger i forhold til kostnader, tid, og størrelse på studien.

SOCIALL-prosjektet vil etablere sosial programvare som en kostnads- og tidseffektiv framgangsmåte for samskaping i Living Labs. Sosial programvare er løsninger som gjør det mulig for brukere å kommunisere og dele kunnskap og innhold gjennom internett. Bruk av sosial programvare kan øke den kommersielle verdien og bruken av Living Lab-metoden, spesielt for små og mellomstore bedrifter og for geografisk spredte brukergrupper.

Tidligere arbeid med sosial programvare innenfor dette feltet har resultert i RECORD online Living Lab og Copenhagen Living Lab’s solution piipl. Det gjenstår imidlertid noen utfordringer for å sørge for at programvaren blir brukt i Living Labs på en effektiv måte.

Fire organisasjoner er involvert i forskningsprosjektet, som alle er vertskap for ENoLL Living Labs:

Partnerne representerer det nyeste innenfor kompetanse og løsninger for Living Labs sosial programvare, og har lang erfaring med å involvere distribuerte brukergrupper i Living Labs-aktiviteter.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Asbjørn Følstad, SINTEF, Norge

Asbjorn.Folstad@sintef.no

Varighet
2010-2012

Representerte land

Danmark, Norge, Sverige

Støtte

4 400 000 NOK