Socio-Cognitive Perspectives on Early Judaism and Early Christianity

Den kognitive religionsvitenskapen er hovedsakelig blitt utviklet av forskere innenfor komparativ religion. Den støtter seg også på kognitiv vitenskap, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, nevrovitenskap, evolusjonsbiologi og antropologi. Nylig har også enkelte bibelforskere begynt å bruke teorier utviklet på dette feltet.

Kognitiv psykologi og den såkalte sosiale identitetstilnærmingen innenfor sosialpsykologi gir brede grensesnitt for et slikt tverrfaglig samarbeid. Til tross for det økende antallet internasjonalt anerkjente nordiske forskere og forskning på disse områdene, har det vært lite nordisk samarbeid.

Dette nettverket fokuserer på to metodologisk progressive områder innen religionsforskning: kognitiv religionsvitenskapen og anvendelsen av kognitive vitenskaper generelt (særlig kognitiv psykologi og kognitiv lingvistikk) og samfunnsvitenskap, særlig tilnærmingen ut fra sosial identitet til tidlig kristendom og tidlig jødedom.

Fire beslektede forskningsspørsmål står sentralt i nettverket:

  1. Ritualenes rolle i dannelsen og den langsiktige overlevelsen av trossamfunn
  2. Rollen til krysskulturelle tilbakevendende moralske intuisjoner i dannelsen av etiske normer i trossamfunn
  3. Kognitivt grunnlag for sosiale identiteter og moralsk atferd i sammenheng med gruppens interaksjon innad og utad
  4. Språket og retorikkens rolle i opprettelsen og opprettholdelsen av trossamfunn og deres typiske diskurs og moral
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Petri Luomanen, Helsingfors universitet, Finland

petri.luomanen@helsinki.fi

Varighet
2010-2013