Stuttering Research and Education Network (STUREN)

Dette nettverket har som mål å stimulere til forskning på stamming og samarbeid mellom forskere som arbeider med og undersøker lidelsen, i tillegg til å øke interessen for og forskning på stamming blant master- og doktorgradsstudenter innenfor tale- og språkpatologi.

Nettverket vil sette i gang godt utformede epidemiologiske, longitudinelle undersøkelser av stamming for å finne kliniske markører for helbredelse og bedring, spesielt blant små barn som stammer. Det vil bli utarbeidet et nettsted for å gi informasjon til offentligheten om stamming og forskning på stamming, og etter hvert planlegges felles opplæringskurs om identifisering og måling av stamming og forskning på stamming innenfor universitetene.

Det skal opprettes en database med taleprøver fra minst fire forskjellige land, og epidemiologisk informasjon om stamming skal innhentes. Forskerne og studentene vil arbeide for en felles operasjonell definisjon på stamming for å identifisere kliniske markører og muliggjøre fremtidige felles forskningsprosjekter.Fakta om prosjektet

Project number: 41381

Prosjektleder

Jóhanna Einarsdottir, Háskóli íslands - University of Iceland, Island

Varighet
2011-2014