Sustainable Primary Production in a Changing Climate

I dette nettverket arbeider forskere og planteforedlere sammen om utvelgelse av plantegenetiske ressurser, hovedsakelig fra NordGen, i forhold til realistiske framtidsscenarier. Produksjonen skal måles og miljømessige konsekvenser vurderes.

Primærnæringene i Norden møter produksjonskrav til å påvirke miljøet minimalt. For å være forberedt på framtiden, er det nødvendig å ta forholdsregler og utvikle generelle og regionale strategier. Dette nettverket fokuserer på:

  • Plantehelse
  • Bevaring, tilpasning og utnyttelse av genetiske ressurser
  • Tilpasning og tiltak i kornproduksjon
  • Bærekraftig biomasseproduksjon

På bakgrunn av resultatene skal nettverket utvikle beslutningsstøtteverktøy og strategier for å bidra til at primærnæringene innenfor mat, fôr og bioenergi skal være bærekraftige, stabile og trygge, også under de fremtidige klimaendringene.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Rikke Bagger Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark

rijq@risoe.dtu.dk

Varighet
2010-2013