Systems Biology of Metabolism

Systembiologi har utviklet seg til et meget bredt forskningsfelt som man håper kan bidra til løsningen av en rekke grunnleggende problemer, f. eks. utvikling av effektive cellefabrikker for bærekraftig produksjon av drivstoff og kjemikalier, og for identifisering av komplekse sykdommer hos mennesker.

Faget er basert på en kombinasjon av eksperimentelt/klinisk arbeid og matematisk modellering. Takket være matematisk modellering er det mulig å studere samspillet mellom et stort antall variabler, og på denne måten kan nye mønstre i komplekse nettverk identifiseres.

Dette forskningsnettverket fokuserer på metabolisme, som er det sentrale elementet i forbindelse med konstruksjon av cellefabrikker og mange stoffskiftesykdommer hos mennesker. I nettverket samarbeider ingeniører, biologer og leger med mål om å evaluere bruken av stoffskiftemodeller på tradisjonelle tekniske felt innen legevitenskapen.

Fakta om prosjektet

Project number: 32240

Prosjektleder

Jens Nielsen, Chalmers tekniska högskola, Sverige

Varighet
2010-2013