Teaching problem based learning in virtual environments

Dette nettverket fokuserer på lærernes arbeidsforhold og egenadministrasjon i forhold til problembasert læring (PBL) og virtuelle læringsmiljøer (VLE).

PBL-metoder og VLE er redskaper som mest sannsynlig vil få en betydelig virkning på lærerens rolle i klasserommene, og i uformelle lærings- og undervisningssammenhenger drevet av sosiale medier.

Nettverket fokuserer på styrking av lærernes stilling og integrering av PBL-praksis i virtuelle læringsmiljøer. Forskningen fokuserer på spørsmål og problemer ved teknologistøttet læring i formelle og uformelle læringssituasjoner, og forskning som kan veilede lærernes strategier for bruk av problembasert læring i virtuelle miljøer.

Den nordiske tilnærmingen til undervisning i problembasert læring i virtuelle læringsmiljøer er et pragmatisk perspektiv på lærernes og elevenes gjensidige og ofte motsetningsfylte samarbeid formidlet gjennom VLE. Målet er å beholde en høy grad av frihet og engasjement fra lærerens side, som kan utgjøre et godt grunnlag for progressiv pedagogikk.

Strategiene for innføring av PBL i VLE bør derfor hjelpe lærerne til å utvikle og utforme lokalt bærekraftige løsninger på de utfordringene de står overfor, samtidig som lærernes uavhengighet respekteres og opprettholdes. Nettverket bruker selv erfaringsbasert læring (Action Learning) som samarbeidsmetode med sikte på å kunne utforske erfaringsbasert læring som en metode for å motivere til læring og undervisning i virtuelle miljøer.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Brian Møller Svendsen, Aalborg Universitet, Danmark

ech@hum.aau.dk

Varighet
2010-2012