CORPUS - The Bodily Turn: Gesture, Gender and Sensation of the Art

Dette tverrfaglige nettverket undersøker perspektivene i teorien om estetikk og analysen av kunstverk.

Antallet internasjonale og nordiske forskningsrapporter innenfor de delene av estetikken og analysen av kunstverk som tar for seg kroppens rolle i den kunstnerlige produksjonen av mening er stadig økende. Henikten med dette nettverket er å bidra til denne utviklingen og den tilhørende kritiske diskusjonen.

Nettverket ønsker å bidra med innovative tilnærminger til kroppsproblemet, herunder en undersøkelse av de etiske og politiske perspektivene i arbeidet med kroppens estetiske potensial.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Bente Larsen, Universitetet i Oslo, Norge

bente.larsen@arthist.lu.se

Varighet
2006-2010