The Culture of Ubiquitous Information

Dette tverrfaglige nettverket arbeider med utforming av et samtidsrelatert konseptapparat innenfor kulturteori og teknologi, som muliggjør analyser og vurdering av innvevd IKT som et samtidig utviklingstrekk som i økende grad markerer seg sosiokulturelt.

Nettverket samler forskere innenfor kulturstudier, naturvitenskap og teknologi, IT, interaksjonsdesign, medievitenskap, kunsthistorie og digital estetikk.

Gjennom seminar og konferanser etterstreber nettverket en tverrfaglig diskurs for disse fagområdene og deres forskerutdanning. Nettverket tar i bruk de tverrfaglige ressursene som kreves for et kritisk, teknisk velinformert studium av de sosiokulturelle implikasjonene av disse spørsmålene.


Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Ulrik Ekman, Københavns Universitet, Danmark

ekman@hum.ku.dk

Varighet
2009-2012