Yrkesutbildningens framtid – modeller från Norden (NordVET)

Det finns skillnader mellan de nordiska länderna i hanteringen av yrkesutbildningens centrala dilemma att erbjuda tillträde dels till arbetsmarkanden och dels till högre utbildning. Eftersom de nordiska länderna uppvisar avsevärda skillnader i sina modeller för yrkesutbildning, men samtidigt kännetecknas av sinsemellan liknande samhällsstrukturer, ger de unika möjligheter till komparativ forskning. Vilken inverkan har de olika sätten att hantera det dubbla tillträdet på social reproduktion, inklusion och värderingen av yrkesutbildning? Projektet tar en komparativ utgångspunkt i sin undersökning av likheter och skillnader i yrkesutbildningen i de olika nordiska länderna.

Centrala frågor är: Hur balanserar de nordiska länderna anställbarhet och bibehållet tillträde till universitet, säkerställer värderingen av yrkesutbildning och lärlingskap, utvecklar effektiv praxis för social inklusion i yrkesutbildningen och motsvarande utbildningsvägar, och hanterar jämkningar och kompromisser mellan dessa tre aspekter?

Deltagande länder: Danmark, Finland, Norge och Sverige

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Christian Helms Jørgensen, Roskilde Universitet, Danmark
cjhj@ruc.dk

Varighet
2013-2016

Deltakende land

Danmark, Finland, Norge og Sverige