The Nordic Archaeal Network

Det nordiske nettverket for Archaea består av fjorten forskningsgrupper som samarbeider om studier av archaea (arkebakterier) - en gruppe med encellede mikroorganismer som utgjør det tredje domenet av liv på jorden, etter bakterier og eukaryoter.

Archaea som en modell for humanbiologi

Det finnes rikelig med archaea over hele planeten, og de utgjør opp til 25 % av jordens biomasse. Tallrikheten og mangfoldet av archaea gjør dem til et viktig emne for forskning i seg selv. Likheten mellom forskjellige archaeale og eukaryotiske celleprosesser betyr også at archaeale organismer og archaeale proteiner kan brukes som modellsystemer for å studere disse prosessene.

Ny biologi

Archaea gir også enorme muligheter for å oppdage nye biologiske prosesser med potensielle medisinske eller industrielle anvendelser. En forståelse av hvordan disse unike proteinene fungerer, kan føre til utvikling av nye verktøy for bioteknologi samt ha en viktig innflytelse på vår forståelse av utviklingen av livet på planeten.

Forskere i det nordiske nettverket for archaea arbeider med ulike aspekter av archeal celle- og molekylærbiologi og virologi i det nordiske forskningsområdet (Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland) og utenfor (Frankrike, Tyskland og Storbritannia).

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Stuart MacNeill,  Københavns Universitet, Danmark

s.a.macneill@bio.ku.dk

Varighet
2008-2011