The Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work

Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work (NBSW) er et nettverk av skoler med doktorgradsutdanning, universiteter og andre institusjoner innenfor feltet sosialarbeid i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Målet er å styrke nivået på høyere utdanning innenfor sosialarbeid, og å skape et forum for å sette en langsiktig nordisk-baltisk agenda for forskerutdanning.

Nettverket skal etablere et langsiktig samarbeid mellom forskerskoler og andre organer som arbeider med høyere utdanningsnivå eller forskerutdanning i disse nordiske og baltiske landene. Nettverket tilbyr forskerutdanning i sosialarbeid for PhD-studenter, og arrangerer årlige sommerskoler og forskerkurs.

Ifølge nettverket, er ingen av de eksisterende nasjonale forskeropplæringene på høyere nivå i stand til å tilby en konkurransedyktig plattform alene. Samarbeid på nordisk og baltisk nivå vil kunne bidra til å øke kvaliteten. Dette kan også bidra til å samle de ulike paradigmene innenfor forskningen, berike den teoretiske og metodiske opplæringen, og opprette forbindelser både regionalt mellom de nordisk-baltiske forskningstradisjoner og forskere så vel som internasjonalt.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Tarja Pösö, University of Lapland – Lapin Yliopisto, Finland

tarja.poso@uta.fi

Varighet
2009-2011

Støtte

1.200.000 NOK