The Nordic eScience Initiative (eNORIA)

The Nordic eScience Initiative (eNORIA) er basert på samarbeid mellom eksperter fra forskningsrådene i Danmark, Finland, Sverige, Island og Norge.

På forespørsel fra Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U) foreslo eNORIA en handlingsplan (2008) for gjennomføringen av den nordiske eVitenskap-strategien. Denne finner du her.

Den nordiske satsingen på eVitenskap er nå tatt videre, og i 2009 foreslo Nordisk embetsmannskomité for utdanning og forskning (EK-U) et globaliseringsinitiativ innenfor eVitenskap. Nordisk ministerråd har gitt ansvaret for å koordinere gjennomføringen av dette initiativet til NordForsk.

eNORIA blir formelt avsluttet våren 2011, når styringsgruppen for eScience globaliseringsinitiativ blir opprettet.

Les mer om eScience globaliseringsinitiativ her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Gudmund Høst, Norges forskningsråd, Norge

Varighet
2008-2009