The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD)

NIDD-nettverket arbeider for å harmonisere diagnostiske arbeidsmetoder knyttet til demens, og på denne måten bidra til en tidligere og forbedret diagnostisering av sykdomsprosessen.

Demens er en av de vanligste mentale lidelsene. Beboerne i Norden blir stadig eldre, og flere enn før er utsatt for alderssykdommer, samtidig som demens også rammer stadig flere unge. Tidlig diagnostisering er et avgjørende element for de som rammes av denne sykdommen. Dessverre oppdages årsakene til demens ofte sent i sykdomsprosessen

En multidisiplinær gruppe bestående av ni forskergrupper fra fem nordiske land og Litauen samarbeider i NIDD-nettverket for å øke kunnskapen om årsakene til demens og hvordan man kan harmonisere arbeidsmetoder for diagnostsering, slik at man tidligere kan oppdage sykdommen. Basert på den forskningen som gjennomføres av de deltakende gruppene, fokuserer nettverket på å rekruttere doktorstudenter og overføre den nyvunne kunnskapen om demensdiagnostikk. Alle deltakergruppene involveres i publisering av resultatene.

Les mer om nettverket her.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Lars Olof Wahlund, Karolinska Institutet, Sverige

Varighet
2009-2012