The Nordic Research Network on the Mediatisation of Religion and Culture (MRC)

Dette nettverket fokuserer på den økte forbindelsen mellom medier, religiøse aktiviteter og religiøs tro, og bredere kulturell dynamikk.

Både media, religion og kultur gjennomgår raske forandringer. Et fremtredende kjennetegn ved disse endringene er den økte sammenkoplingen mellom media, religiøse aktiviteter og religiøs tro, og bredere kulturell dynamikk, både i de nordiske landene og globalt. De kulturelle og symbolske utvekslingene og interaksjonene mellom media, religion og kultur er svært komplekse og mangfoldige, men det er mulig å skjelne noen utviklinger der religion og kultur blir gjenstand for mediatiseringsprosesser.

MRC-nettverket består av mer enn 50 forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og omfatter en rekke akademiske disipliner og institusjoner. Nettverket er et viktig forum for den fremtidige utviklingen av den tverrfaglige forskningen på mediatisering av religion og kultur.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Mia Løvheim, Universitetet i Oslo, Norge

mia.lovheim@media.uio.no

Varighet
2009-2010