LANDCLIM 10 000

The past LAND cover - CLIMate Interactions in Europe over the last 10 000 years

Paleomiljømessige rekonstruksjoner er avgjørende for å utvikle og evaluere prediktive modeller for miljøendringer, herunder klimaendringer.

Sammenlikning av modellresultater med empiriske data er en svært nyttig tilnærming til å foredle modeller og til å forstå prosessene bak empiriske data mer i dybden. Klimamodeller og andre miljømessige prosessmodeller må fortsatt forbedres kontinuerlig ved hjelp av en slik tilnærming.

Ved hjelp av nye modelleringsprotokoller har nettverket som mål å:

  • evaluere og forbedre eksisterende vegetasjons- og klimamodeller
  • estimere feedbackeffekter av naturlige og menneskeskapte endringer i vegetasjon/arealdekke på klimaet i Nordvest-Europa i holocenepoken
  • identifisere områder eller klimasoner der endringer i arealdekke har hatt vesentlig påvirkning på det regionale klimaet
  • undersøke effekten av klimavariasjoner i holocenepoken på langsiktig vegetasjonsdynamikk
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Marie-José Gaillard-Lemdahl, Linnéuniversitetet i Kalmar, Sverige

marie-jose.gaillard-lemdahl@lnu.se

Varighet
2009-2011