The relation between the political sphere and the ethical sphere

Kurset vil bidra til å utvikle det nordiske samarbeidet på området politisk etikk.

Politisk etikk behandler normative spørsmål i den politiske sfære, i motsetning til den private eller intrapersonlige sfære. Dette er et voksende tverrfaglig forskningsområde i de nordiske landene.

Kurset vil gi fremtidige forskere en følelse av de felles metodologiske og konseptuelle bekymringene som omfatter området politisk etikk som et helt eget og uavhengig, men likevel tverrfaglig studieområde. Mer spesifikt vil kurset ta opp de store og metodologiske utfordringene knyttet til forholdet mellom politikk og moral.

Er politikk en separat normativ sfære, med sine egne normative regler, og kanskje plikt til å “bli skitne på hendene” ved å begå umoralske handlinger for å oppnå et høyere mål? Hvis det er tilfellet, hvordan skiller metodene for politisk etikk seg fra metodene for etikk mer generelt?

Ved å vurdere det sistnevnte spørsmålet vil kurset tilføye nye dimensjoner til den pågående diskusjonen om metodologi i moralfilosofien, og se på spørsmål som rollen til moralsk intuisjon og forholdet mellom utopisme og realisme i politisk teori.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Kasper Lippert-Rasmussen, Aarhus Universitet, Danmark

lippert@ps.au.dk

Varighet
2011