Nordic Autophagy Network

Dette forskernettverket for autofagi samler flere av de beste laboratoriene som driver forskning på autofagi, og gir dem mulighet til å bygge opp forskningsvirksomheten sin til et tverrfaglig nettverk som arbeider med denne oppgaven.

Autofagi er en selvrensende prosess som sørger for å fjerne skadede cellulære komponenter. Autofagi er også en rensemekanisme som kan bryte ned patogener og giftige forbindelser. I tillegg er autofagi nødvendig for at cellene skal overleve når det er mangel på næringsstoffer, og det er avdekket at den spiller en rolle for å stanse svulster og beskytte nervene.

Feil ved autofagien har vært knyttet til en rekke sykdommer og er derfor en åpenbar kandidat til terapeutiske inngrep. For å finne frem til egnede terapeutiske mål er det nødvendig med en detaljert forståelse av det molekylære maskineriet i autofagien og den tilhørende reguleringen. En tilnærming som kombinerer avansert genomikk og proteomikk med cellebiologiske modeller og klinisk relevante systemer er avgjørende.

Gjennom dette forskernettverket skal den nordiske forskningen på autofagi styrkes, og synergieffektene mellom de ulike forskningsgruppene kan skape grobunn for utdanning av neste generasjons forskere.

Fakta om prosjektet

Project number: 44261

Prosjektleder

Anne Simonsen, Universitetet i Oslo, Norge

Varighet
2011-2014