The role of DOC and DON in plant-soil C and N cycling

Å forstå karbon- og nitrogenkretsløpet i planter og jord er en forutsetning for å øke bærekraften for de dyrkede landområdene våre og forutsi virkningen av endrede klimatiske forhold for naturlige økosystemer. Et nytt paradigme for karbon- og nitrogenkretsløpet i planter og jord har utviklet seg de siste årene og medfører at oppløste organiske karbon- og nitrogenformer spiller en sentral rolle. På dette kurset vil man diskutere det nye paradigmet basert på doktorgradsstudentenes egen forskning på karbon- eller nitrogenkretsløpet.

Tre ledende forskere innen forskningsfeltet vil sette i gang diskusjonen om hvilken rolle organisk karbon og nitrogen spiller i karbon- og nitrogenkretsløpet. Disse forskerne er valgt for å dekke ulike økosystemer ettersom de har forskjellig metodisk bakgrunn for forskningen sin. Formålet med dette er å formidle den nyeste kunnskapen innen forskningsfeltet og med dette styrke utvekslingen av ideer og kunnskap mellom de deltakende doktorgradsstudentene som arbeider med ulike økosystemer.

Videre består doktorgradskurset av en del som omhandler den nyeste utviklingen innen analytiske verktøy for studier av karbon og nitrogen. Det er ytterligere tre foredrag om avansert analytisk instrumentering, bruk av karbon- og nitrogenisotoper og anvendelsen av disse i praktiske forsøk.

Hensikten er å gi de deltakende doktorgradsstudentene praktisk kunnskap om avansert teknologi og feltmetoder samt inspirere studentene til å anvende disse metodene i sin egen forskning på tvers av ulike økosystemer og trofiske nivåer.

Doktorgradskurset vil bli holdt i april 2012 i Uppsala i Sverige, les mer om arrangementet her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Thomas Kätterer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sverige

thomas.katterer@slu.se

Varighet
2011-2012