Time-domain quantum processes studied by ultrafast radiation pulses

I dette forskernettverket samles forskere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland for å studere hvordan kvanteverdenen oppfører seg innenfor sine naturlige tids- og lengdeskalaer.

Ny utvikling av strålingskilder tillater forskerne, helt bokstavelig, å ta bilder av hvordan elektroner og atomer beveger seg under reaksjoner. Denne utviklingen har stilt nye krav til kvanteteorien som nå må formuleres eksplisitt i tidsdomenet.

Dette nettverket gjør det mulig for forskere og studenter å møtes og utvikle teorier og utveksle kunnskap.

For øyeblikket arbeider forskere over hele verden for å maksimere den vitenskapelige betydningen av disse nye strålingskildene. Fysikkens rolle i dette arbeidet er å utvikle en god forståelse av de grunnleggende samspillene mellom materien og de nye kildene, og like viktig - å utvikle kunnskapen om hvordan strålingen fra de nye kildene kan optimeres.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Lars Bojer Madsen, Aarhus Universitet, Danmark

bojer@phys.au.dk

Varighet
2010-2013