Towards a common past?

Minnestudier er et nytt forskningsområde innen kunst og samfunnsvitenskap som har utviklet seg mye de siste årene. Dette tverrfaglige studiet går ut på å analysere hvordan historie og minner fra fortiden legges frem og brukes i samfunnet, først og fremst i en eksistensiell og politisk sammenheng.

Flere nordiske universiteter har allerede lokale nettverk for minnestudier (Lund, Karlstad, Stavanger) og forskningsgrupper med interesse for dette fagområdet (København) som oppnår svært gode resultater. I dette nettverket forenes disse miljøene i et nordisk nettverk, og arbeider sammen for å styrke dette nye forskningsområdet og gjøre nordisk minneforskning mer synlig internasjonalt.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Barbara Törnquist-Plewa, Lunds universitet, Sverige

barbara.tornquist-plewa@slav.lu.se

Varighet
2009-2012