Towards Multi-scale Modelling of the Atmospheric Environment (MUSCATEN)

Det nordiske naturmiljøet er unikt i verden med sin ekstreme omskiftelighet i tid og rom og spesifikke landskaps- og klimafunksjoner. Dette gjør det utfordrende å modellere og forutsi atmosfærisk miljø og atmosfæriske påvirkninger.

Det å forstå, beskrive og forutse den nordeuropeiske atmosfæriske omskifteligheten på en helhetlig måte er i ferd med å bli mulig ved hjelp av multiskalakoplede NWP-ACT-modeller som kan simulere alle samspillende fysiske og kjemiske prosesser, tilbakemeldinger fra atmosfæren og interaksjoner med den underliggende overflaten.

Det unike nordiske miljøet er en utmerket arena for finskalamodeller, og nordisk ekspertise på atmosfærisk modellering utgjør et verdifullt bidrag til forståelse av globale endringsprosesser og deres påvirkning under spesifikke og sensitive miljøforhold.

Dette nettverket skal dekke hele kjeden fra grunnforskning og forskeropplæring til bruk av disse modellene. Ved å dele modelleringsverktøy, observasjons- og fysiografidata samt data- og opplæringsressurser vil  nettverket bidra til å styrke ekspertisen på koplet NWP-ACT-atmosfærisk modellering i de nordiske landene og områdene rundt Østersjøen.

Nettverket kombinerer forskergrupper fra de ledende universitetene og nasjonale værtjenestene på området.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Rein Rõõm, Tartu Ülikool - University of Tartu, Estland

rein.room@ut.ee

Varighet
2010-2012