Translatio: Network for an Interdisciplinary Approach to Textual and Cultural Translation in the Middle Ages

Oversettelser spilte en viktig rolle i europeiseringsprosessen i Middelalderen. Med oversettelser ble tankene om en felles europeisk kulturarv spredt.

Oversettelsesstudier har i løpet av de siste tjue årene sett oversettelser som del av en større sammenheng som også inkluderer overføring og utveksling mellom kulturer i stadig bevegelse. Denne endringen i fokus har åpnet for tverrfaglig samarbeid der kontekstualisering har vært et sentralt tema.

For å dekke dette brede perspektivet på oversettelse, bruker dette nettverket begrepet “oversettelse” ikke bare for den faktiske oversettelsen av en enkelt tekst, men også for dens samspill med andre tekster og dens transformasjon innenfor de forskjellige kontekstene den introduseres i, for eksempel i billedkunsten.

Dette nettverket skal knytte sammen forskere og forskningsstudenter fra en rekke disipliner innenfor skandinavisk, latinsk, romansk og tysk filologi, og litteraturvitenskap, idéhistorie, filosofi, kunsthistorie og kirke- og religionshistorie.

Fakta om prosjektet

Project number: 27040

Prosjektleder

Karl G. Johansson, Universitetet i Oslo, Norge

Varighet
2010-2013