Viable Water Management and Governance for Futures (VIWAFU)

Dette nettverket arbeider for å gi kunnskap om forvaltning og styring av vanntjenester for fremtidig utforming av politikk og beslutningstaking i de nordiske og baltiske landene og EU.

De største utfordringene for vann- og sanitærtjenester er i hovedsak effektiv styring og forvaltning. De nordiske landene har flere små forskningsgrupper rettet mot forvaltning og styring av vanntjenester, men de er spredt og ikke godt tilknyttet hverandre. Et økt samarbeid mellom disse gruppene for å utveksle erfaringer og kunnskap, få perspektiver og stimulere til komparativ tenkning vil være svært gunstig.

I dette forskernettverket samarbeider seks nordiske universiteter og to baltiske universiteter med fem samarbeidspartnere i Europa og Afrika. Hver deltakerinstitusjon har sine egne sterke områder innenfor den aktuelle forskningen. Nettverket vil øke kunnskap om og forståelse av ulike forskningsmetoder samt tverr- og flerfaglig forskning innenfor vannressurser, forvaltning, styring og tjenester.

Fokus rettes mot forvaltning og styring av vanntjenester, særlig når det gjelder følgende spørsmål:

  • Hvordan forvaltes vannet under ulike forhold, og hvordan kan det bli bedre?
  • Hvordan gjenspeiles betydningen av vann i beslutningsprosesser?
  • Hvordan kan vann styres gjennom bedre politikk, myndighet og regler?
Fakta om prosjektet

Project number: 40921

Prosjektleder

Tapio Katko, Tampere University of Technology, Finland

 

Varighet
2011-2014