Visions of Residential Futures: Housing in Transformation

Dette nordisk-baltiske nettverket fokuserer på transformasjonsprosesser for urbane boligområder og hvordan disse påvirker livskvaliteten. Nettverket kombinerer boligarkitektur og boligsosiologi med økonomisk og teknisk ekspertise.

Nettverkets arbeid kan forsterke erfaringer på tvers av deltakerlandene og styrke forskningen på sosiale og kulturelle fortolkninger av boligarealer og hjemmekultur med avgjørende implikasjoner for livsmuligheter, forholdene i byggemarkedet og bærekraftige praksiser.

Resultatene av nettverkets aktiviteter omfatter kunnskapsbaserte nye visjoner, operasjonelle handlingsstrategier og retningslinjer for nyorientering av fremtidig boligpolitikk.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Sten Gromark, Chalmers tekniska högskola, Sverige

sgromark@chalmers.se

Varighet
2008-2011