Wardrobe

Dette nettverket koordinerer og stimulerer kritisk forskning på området påkledning, moter og tekstiler med spesielt fokus på forbrukerpraksis.

Nettverket har følgende mål:

  • styrke det nordiske forskningssamfunnet og de enkelte forskerne og forskningsstudentene ved å utveksle kunnskap
  • utgi akademiske tidsskrifter og andre felles publikasjoner
  • utvikle felles forskningsprosjekter.

Forskningsgruppen er tverrfaglig og omfatter forskere fra bl.a. kunsthistorie, næringslivsstudier, forbrukerstudier, kulturstudier, designstudier, etnologi, historie, museumsstudier, sosialantropologi og sosiologi.

Fellestrekk for deltakerne er interesse for påkledningspraksis i hverdagen og den metodologisk innovative metoden basert på brukeretnografier. Dessuten arbeider deltakerne mot et bredere perspektiv på moter, etikk, næringsvirksomhet, miljø og forskningsagendaer, noe som er relevant for næringsliv og samfunn.

Fakta om prosjektet

Project number: 11060

Prosjektleder

Lise Skov, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmark

Varighet
2009-2012