Young physical activity and well being

Hovedmålet med dette kurset er å gi studentene en gjennomgang av nyskapende forskning og formidle aktuell kunnskap om ungdommens positive affekt (PA) og trivsel samt støtte og veiledning til doktorgradsstudentenes forskning.

Fokuset for dette femdagerskurset er ungdommens helse og trivsel i et bredt perspektiv, og å stimulere til ytterligere forskningssamarbeid i Norden.

  Det legges vekt på viktige vitenskapelige problemstillinger ved epidemiologiske teorier og ulike metodiske tilnærminger. Perspektiver og dilemmaer diskuteres, og studentene vil få hjelp til å relatere sin egen forskning til disse perspektivene.

  Kurset samler unge forskere fra de nordiske landene og ledende internasjonale forskere innenfor feltene fra Norden, USA og Storbritannia. Studentene får mulighet til å utvikle sin egen forskning ytterligere ved å diskutere ideene og forskningsprotokollene sine med både eksperter og medstudenter, gjennom gruppearbeid og presentasjoner av sitt eget arbeid. Studentene vil også få kontakt med eksperter på områder av epidemiologien relatert til fysisk aktivitet som er forskjellige fra deres egne.

  Videre skal kurset hjelpe studentene til å etablere verdifulle nettverk, forbindelser og samarbeid på dette feltet. Slik nettverksbygging er svært viktig for unge forskere for fremtidig samarbeid og sysselsettingsmuligheter. Studentene presenteres også for ulike muligheter for postdoktorforskning i Norden. Å samles på denne måten bidrar til å koble ledende nordiske forskere med lovende unge forskere, noe som kan føre til fruktbar forskning i fremtiden.

  Fakta om prosjektet
  Prosjektleder

  Erlingur Johannsson, Háskóli islands - University of Iceland, Island

  erljo@hi.is

  Varighet
  2011-2012