Publikasjoner

Denne siden inneholder rapporter, magasiner, brosjyrer og faktablad som er utgitt av NordForsk. Vi har også en liste over vitenskapelige artikler der NordForsk er oppgitt som finansiell bidragsyter til forskningen.

Alle NordForsks utgivelser finner du dessuten i Nordisk Ministerråds publikasjonsportal. Her kan du også søke blant og lese publikasjoner fra Nordisk Ministerråd generelt, samt Nordisk Råd og tilhørende organisasjoner. Alle publikasjoner kan lastes ned gratis og er tilgjengelige i henhold til prinsippet om Open Access.

NOS-M Rapport: Persontilpasset medicin i de nordiske lande

NOS-M Rapport: Persontilpasset medicin i de nordiske lande

NOS-M-komitéen har de senere år sat fokus på, hvordan man udvider det nordiske forskningssamarbejde inden for persontilpasset medicin. Der er foretaget en kortlægning af strategier og større initiativer knyttet til persontilpasset medicin på nationalt, nordisk og internationalt plan. Denne rapport indeholder konklusioner og anbefalinger til fælles aktiviteter omkring forskningssamarbejde inden for persontilpasset medicin i de nordiske lande. (Kun på engelsk)

Les mer…

NeIC: Årsrapport 2018

NeIC: Årsrapport 2018

Få alle højdepunkter fra 2018: Læs hvad de forskellige NeIC-projekter har opnået, og hvilken indvirkning de har haft. Du kan også læse om nye aktiviteter, der er sat i gang, og læs om den udvikling inden Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), som foregik i løbet af 2018, og som vil være med til at forme årene, som kommer. Endelig får du et overblik over workshops og begivenheder såvel som personer, der arbejdede med NeIC i løbet af 2018.

Les mer…

Legislation on Biotechnology in the Nordic countries - An overview 2018

Legislation on Biotechnology in the Nordic countries - An overview 2018

The current report is an update of the reports on Legislation on biotechnology in the Nordic countries published annually since 2014. Given the clear need for such overviews, the Nordic Committee on Bioethics decided to update the tables to reflect recent legal amendments. The aim of this report is to give the reader information on the current status in the different countries and a chance to compare the legal situation.

Les mer…

Nordic-UK R&D Statistics

Nordic-UK R&D Statistics

The United Kingdom as well as the Nordic countries are important actors in the European as well as in the global research landscape. In a new report, a basic set of statistics on UK-Nordic relations in research and innovation shows that the UK-Nordic collaboration is broad and extensive. The initiative to this collection of central statistics, came from the Heads of Nordic Research Councils (NordHorcs), who asked NordForsk to set up a group of representatives from the national research funding organisations to discuss and exchange information and experiences in relation to Brexit.

Les mer…

NordForsk Magasin 2018

NordForsk Magasin 2018

Temaet i dette års udgave af magasinet er de nordiske registre og det spændende arbejde, som nordiske forskere gennemfører, når de får adgang til registrene.

Les mer…

NordForsk Magazine 2018

NordForsk Magazine 2018

Temaet i dette års udgave af magasinet er de nordiske registre og det spændende arbejde, som nordiske forskere gennemfører, når de får adgang til registrene. Engelsk version.

Les mer…

Rapport: The State of Open Science in the Nordic Countries: Enabling Data Science in the Nordic Region

Rapport: The State of Open Science in the Nordic Countries: Enabling Data Science in the Nordic Region

Rapporten "The State of Open Science in the Nordic Countries: Enabling Data Science in the Nordic Region", skrevet af Andreas Jaunsen på vegne af NeIC, forsøger at identificere aktiviteter, som kan bidrage til at forbedre mulighederne for datadrevet videnskab i Norden.

Les mer…

NeIC: Årsrapport 2017

NeIC: Årsrapport 2017

Få alle højdepunkter fra 2017: Læs hvad de forskellige NeIC-projekter har opnået, og hvilken indvirkning de har haft. Du kan også læse om nye aktiviteter, der er sat i gang, ligesom du får et indblik i NeIC’s strategiplanlægningsproces frem mod en ny strategi for 2020-2025. Rapporten indeholder også information om implementeringsmilepæle, som NeIC har nået i 2017, samt forpligtelsen til social ansvarlighed. Endelig får du et overblik over workshops og begivenheder såvel som personer, der arbejdede med NeIC i løbet af 2017.

Les mer…

Education for Tomorrow-rapport: Policy implications fra fase 1

Education for Tomorrow-rapport: Policy implications fra fase 1

NordForsk lancerede Education for Tomorrow-programmet i 2013. Programmet har til hensigt at generere ny viden om nordiske uddannelsessystemer, som skal hjælpe de nordiske lande med at håndtere samfundets behov - i dag og i fremtiden. Forskningsprojekteterne i programmets første fase er nu afsluttet og har genereret ny viden inden for en bred vifte af temaer: NordForsks Nordic Centre of Excellence, JustEd, har forsket i, hvordan systemer, kulturer og aktører i uddannelsen faciliterer og begrænser retfærdighed i forbindelse med globaliseringen af de nordiske velfærdsstater. Derudover har de øvrige forskningsprojekter undersøgt værdiundervisning nordiske børnehaver og førskoler, undervisning af indvandrere, erhvervelse af kvalifikationer på forskellige tidspunkter i livet, erhvervsuddannelse og omdannelsen af de højere uddannelsessystemer i de nordiske lande. Denne rapport opsummerer nøgleresutalter fra forskningen og forslag til mulige tiltag i de nordiske landes uddannelsespolitikker. Rapporten markerer afslutningen af programmets første fase, som i fase 2 vil fokusere på at bygge bro mellem forskning og praksis.

Les mer…

Comparing Research in Social Sciences and The Humanities in The Nordic Countries - An Explorative Study

Comparing Research in Social Sciences and The Humanities in The Nordic Countries - An Explorative Study

In this working paper, we have used national publication databases in the Nordic countries to compare research in social sciences and the humanities in the higher education institutions. The findings are based on a data material that does not meet the same standards as the data used in the new NordForsk report Comparing Research at Nordic Higher Education Institutions – Covering the years 1999-2014, where Nordic higher education institutions are compared based on publication data from Clarivate Analytics’ Web of Science. The results documented in this short report, are of an exploratory nature, and should be interpreted and cited as such as well.

Les mer…

NordForsk magasin 2017

NordForsk magasin 2017

Skandinavisk språkversjon

Les mer…

Joint Nordic Initiative on Arctic Research, fact sheet

Joint Nordic Initiative on Arctic Research, fact sheet

The programme Responsible Development of the Arctic: Opportunities and Challenges – Pathways to Action is established to create new knowledge on the possibilities and challenges that the Arctic Region is facing. The programme is a cross-disciplinary initiative.

Les mer…

Legislation on Biotechnology in the Nordic countries - An overview 2017

Legislation on Biotechnology in the Nordic countries - An overview 2017

The current report is an update of the reports on Legislation on biotechnology in the Nordic countries published annually since 2014. Given the clear need for such overviews, the Nordic Committee on Bioethics decided to update the tables to reflect recent legal amendments. The aim of this report is to give the reader information on the current status in the different countries and a chance to compare the legal situation.

Les mer…

Comparing research at Nordic higher education institutions using bibliometric indicators: Covering the years 1999-2014

Comparing research at Nordic higher education institutions using bibliometric indicators: Covering the years 1999-2014

This report is both an update and an extension of two previous reports with the same title: “Comparing Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators” from 2011 and 2014. With the current report’s use of more years, more institutions and more subject fields, the figures are not directly comparable to the figures in the former two. Therefore, it should not be seen as an update of the former two reports; rather it replaces these.

Les mer…

Nordic migration and integration research: Overview and future prospects

Nordic migration and integration research: Overview and future prospects

This policy paper gives an overview of the current state of Nordic migration and integration research. It maps the existing migration and integration research infrastructure, points out gaps in the current research field and presents perspectives on developing Nordic added value.

Les mer…

Nordic biobanks and registers - A basis for innovative research on health and welfare

Nordic biobanks and registers - A basis for innovative research on health and welfare

This report emphasises registers and biobanks as research infrastructures for innovative research on health and welfare. It gives an overview of current knowledge on cross-border development of research that uses Nordic registers, biobanks and clinical studies, and includes suggestions for policy implications.

Les mer…

Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective

Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective

The report gives an overview of the existing legislation in the Nordic countries regarding the collection and re-use of health-related personal data in medical research. It also looks at how ethical review is integrated in the regulatory frameworks, including in the European general data protection regulation that will come into force May 2018.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub