Publikasjoner

Denne siden inneholder rapporter, magasiner, brosjyrer og faktablad som er utgitt av NordForsk. Vi har også en liste over vitenskapelige artikler der NordForsk er oppgitt som finansiell bidragsyter til forskningen.

Alle NordForsks utgivelser finner du dessuten i Nordisk Ministerråds publikasjonsportal. Her kan du også søke blant og lese publikasjoner fra Nordisk Ministerråd generelt, samt Nordisk Råd og tilhørende organisasjoner. Alle publikasjoner kan lastes ned gratis og er tilgjengelige i henhold til prinsippet om Open Access.

Going Nordic - a NordForsk user survey

Going Nordic - a NordForsk user survey

Survey among 468 current and former participants in NordForsk-supported activities. By Aadne Aasland for NordForsk (2006). Available for download only.

Les mer…

Nordisk Styrka - perspektiv till samarbete inom forskningen

Nordisk Styrka - perspektiv till samarbete inom forskningen

Rapporten är framtagen av NordForsk för att belysa nordiskt samarbete inom forskningens område från många olika perspektiv. Vi har inbjudit olika typer av aktörer att beskriva sina erfarenheter och åsikter på ett personligt sätt; många röster och många olika språk har fått utrymme i denna bok.

Les mer…

Brosjyre om Toppforskningsinitiativet

Brosjyre om Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noen sinne. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene. Les mer i Toppforskningsinitiativets brosjyre (2010).

Les mer…

Legislation on biotechnology in the Nordic countries – an overview 2016

Legislation on biotechnology in the Nordic countries – an overview 2016

The legislation on biotechnology varies markedly from one Nordic country to another. The aim of this report is to give the reader information of the current status in the different countries and a chance to compare the legal situations.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub