Publikasjoner

Denne siden inneholder rapporter, magasiner, brosjyrer og faktablad som er utgitt av NordForsk. Vi har også en liste over vitenskapelige artikler der NordForsk er oppgitt som finansiell bidragsyter til forskningen.

Evaluation of two programmes using Nordic Centres of Excellence - The Programme on Food, Nutrition and Health and the Programme on Welfare Research

Evaluation of two programmes using Nordic Centres of Excellence - The Programme on Food, Nutrition and Health and the Programme on Welfare Research

The report contains final evaluations of NordForsk’s two joint Nordic research programmes started in 2007, namely Welfare Research and Food, Nutrition and Health. The evaluation of the two programmes covers the period from their start to their final activities in 2013. The overall purpose of the evaluation of the two NCoE programmes has been to analyse the added value achieved based on the original objectives of the programmes.

Les mer…

Crossing Borders - Obstacles and incentives to researcher mobility

Crossing Borders - Obstacles and incentives to researcher mobility

This report consists of two studies, each providing extensive data on researcher mobility in the Nordic region and beyond. In each of the reports different aspects of researcher mobility is analyzed with the help of a wide range of data and varied methodological approaches. This makes the description rich in terms of perspectives on mobility and underlines the complexity of the issue. Together they provide a basis for understanding patterns and trends of researcher mobility across the Nordic region as well as different types of incentives and obstacles promoting and inhibiting such mobility.

Les mer…

Comparing Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators - Second report, covering the years 2000-2012

Comparing Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators - Second report, covering the years 2000-2012

This report is replacing the previous report from 2011 covering the years 2000-2009, basically building on the same methodology but adding more information. In this Second report, publications from the social sciences and the humanities are included, and new time intervals are applied. Both reports use data from Thomson Reuters and a Nordic network for validating the data, developing the indicators and analysing the results.

Les mer…

NordForsk magasin 2013

NordForsk magasin 2013

I de mange prosjektene som NordForsk støtter, arbeider nordiske forskere på tvers av landegrenser for å finne løsninger på felles problemer. I årets nye NordForsk magasin kan du bli kjent med flere av menneskene bak forskningen, og lære mer om hvordan de jobber.

Les mer…

NordForsk Magazine 2013

NordForsk Magazine 2013

NordForsk is funding many projects in which Nordic researchers are collaborating with each other across national borders to find solutions to collective challenges. The 2013 issue of NordForsk magazine presents several of the researchers behind these efforts and takes a look at how they work.

Les mer…

Nordic Trial Alliance brochure

Nordic Trial Alliance brochure

An initiative to strengthen Nordic clinical research.

Les mer…

Societal Security in the Nordic Countries

Societal Security in the Nordic Countries

Research on societal security issues has developed separately in the Nordic countries. The recent emphasis at the political level on Nordic solidarity in the face of disasters, acts of violence and cyber attacks has created a clear demand for collaborative research across the region. NordForsk has supported a pre-study framing a programme on the subject

Les mer…

NordForsk magasin 2012

NordForsk magasin 2012

I denne utgaven av NordForsk magasin kan du blant annet lese om forskning på sunn norsk mat, forskning på de nordiske språkene og en diskusjom om fremtiden til den nordiske velferdsmodellen.

Les mer…

NordForsk magazine 2012

NordForsk magazine 2012

In this edition of NordForsk magazine you can read about the healthy nordic diet, research on the nordic languages, perspectives on the future of the nordic welfare model and much more!

Les mer…

Effect Studies and Adaptation to Climate Change

Effect Studies and Adaptation to Climate Change

The sub-programme «Effect Studies and Adaptation to Climate Change» aims to improve knowledge about the effects of climate change, about the adaptation capacities of society, and about the risks and opportunities that the effects of climate change may bring to the Nordic region. This fact sheet describes in brief the goal and the content for this programme.

Les mer…

Interaction between Climate Change and the Cryosphere

Interaction between Climate Change and the Cryosphere

The TRI has funded three Nordic Centres of Excellence (NCoE) within the ICCC sub-programme with a total of 96 million NOK. The total budget for this sub programme is 96 million NOK. This is a fact sheet describing this programme's goal and main focus.

Les mer…

Adaptation of Arctic Communities to Climate Change - Possible themes for cooperation

Adaptation of Arctic Communities to Climate Change - Possible themes for cooperation

In this fact sheet suitable themes for future Arctic research activities related to the theme of Adaptation of Arctic communities to Climate Change is discussed.

Les mer…

Enhancing Nordic Research Infrastructure Cooperation

Enhancing Nordic Research Infrastructure Cooperation

Arbeidsgruppen “NORIA-net Research Infrastructures Network” (NRIN) ble etablert i 2009 med målsetning om å styrke det nordiske samarbeidet om forskningsinfrastruktur. Deres anbefalinger ble presentert i rapporten «Enhancing Nordic Research Infrastructure Cooperation”.

Les mer…

Evaluation of NORDSYNC and Nordic membership of the ESRF

Evaluation of NORDSYNC and Nordic membership of the ESRF

NRIN (NORIA-net Research Infrastructures Network) initierte en evaluering av de nordiske landenes deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid. I et pilotprosjekt til denne evalueringen rettet gruppen fokus mot det nordiske samarbeidet i NORDSYNC og European Synchrotron Radiation Facility (ESRF).

Les mer…

Adding value to Nordic research cooperation. Recommendations for a new initiative on distribution of health

Adding value to Nordic research cooperation. Recommendations for a new initiative on distribution of health

Fordeling av helse er en av utfordringene som de nordiske landene og Europa står overfor. Selv om helse og forventet levealder har bedret seg i de nordiske landene, finnes det fremdeles ulikheter i fordelingen av helse. Denne rapporten gir en oversikt over forskning, finansiering og finansieringssystemer av relevans for forskning på problemer relatert til helse og velferd i de nordiske landene 2005-2010. Basert på disse funnene, gir rapporten også politiske anbefalinger.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub