Publikasjoner

Nordic Research Gems

Nordic Research Gems

Nordic Research Gems presents a collection of success stories from Nordic research cooperation. More than 11 000 researchers are currently involved in research activities financed by NordForsk and they are producing some impressive results (2008).

Les mer…

Branding the Nordic Research and Innovation Area

Branding the Nordic Research and Innovation Area

Promoting the Nordic region as an attractive destination for global investments in research and innovation. By Interlace-Invent Aps for NordForsk (2008).

Les mer…

Nordic Excellence

Nordic Excellence

A Bibliometric Exploration of Common Nordic Research Funding Opportunities. By Technopolis Group for NordForsk (2008).

Les mer…

NordForsk magasin 1-2008

NordForsk magasin 1-2008

NordForsk Magasin 1-2008 har det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet NORIA som tema. I magasinet finner du en temaartikkel om de utfordringer og muligheter som NORIA står overfor og et portrettintervju med NORIAs ”grunnlegger”, mannen bak Hvitboken om NORIA fra 2004, Gustav Björkstrand. Kun tilgjengelig i elektronisk versjon.

Les mer…

The Nordic region as a global health lab

The Nordic region as a global health lab

Av Monday Morning for NordForsk (2008).

Les mer…

Urban Development

Urban Development

Nordic strengths and challenges under the heading of a new global agenda. Av Nordregio og NIBR for NordForsk (2007).

Les mer…

Annual Report 2007

Annual Report 2007

NordForsk’s Annual Report 2007 comprises an interview with Chair of the NordForsk Board, Kari Kveseth, reports on new funding programmes, presentations of new coordination and policy initiatives, and news stories from some of the 2007 start-ups. The publication also presents main figures from the 2007 annual accounts.

Les mer…

Stem Cell Research in the Nordic Countries

Stem Cell Research in the Nordic Countries

Science, Ethics, Public Debate and Law. Av Nordisk komite for bioetikk for NordForsk (2007).

Les mer…

Development in Research

Development in Research

An Outline of the Science Systems in Russia and the Baltic States. Av Aadne Aasland for NordForsk (2007).

Les mer…

NordForsk magasin 2007

NordForsk magasin 2007

Globalisering er hovedtema i denne utgaven av NordForsk magasin. Fire fremstående internasjonale forskerprofiler intervjues om eksellens og veien til eksellens i nordisk forskning, NCoE NECC-leder Anders Lindroth skriver om ”Ekosystem og Klimat”, og to artikler berører klimaforandringer i havet og de seneste forskningsresultater og anbefalinger.

Les mer…

Going Nordic - a NordForsk user survey

Going Nordic - a NordForsk user survey

Survey among 468 current and former participants in NordForsk-supported activities. By Aadne Aasland for NordForsk (2006). Available for download only.

Les mer…

Nordisk Styrka - perspektiv till samarbete inom forskningen

Nordisk Styrka - perspektiv till samarbete inom forskningen

Rapporten är framtagen av NordForsk för att belysa nordiskt samarbete inom forskningens område från många olika perspektiv. Vi har inbjudit olika typer av aktörer att beskriva sina erfarenheter och åsikter på ett personligt sätt; många röster och många olika språk har fått utrymme i denna bok.

Les mer…

Brosjyre om Toppforskningsinitiativet

Brosjyre om Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noen sinne. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene. Les mer i Toppforskningsinitiativets brosjyre (2010).

Les mer…

Legislation on biotechnology in the Nordic countries – an overview 2016

Legislation on biotechnology in the Nordic countries – an overview 2016

The legislation on biotechnology varies markedly from one Nordic country to another. The aim of this report is to give the reader information of the current status in the different countries and a chance to compare the legal situations.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub