Publikasjoner

Denne siden inneholder rapporter, magasiner, brosjyrer og faktablad som er utgitt av NordForsk. Vi har også en liste over vitenskapelige artikler der NordForsk er oppgitt som finansiell bidragsyter til forskningen.

Alle NordForsks utgivelser finner du dessuten i Nordisk Ministerråds publikasjonsportal. Her kan du også søke blant og lese publikasjoner fra Nordisk Ministerråd generelt, samt Nordisk Råd og tilhørende organisasjoner. Alle publikasjoner kan lastes ned gratis og er tilgjengelige i henhold til prinsippet om Open Access.

NORDERA report 1: Nordic R&I cooperation: Achievements and Challenges

NORDERA report 1: Nordic R&I cooperation: Achievements and Challenges

This report describes and analyses Nordic cooperation in relation to research and innovation. This is done through a presentation of the main characteristics of both the formalised and the non-formalised aspects of the Nordic cooperation, and through an analysis of the main achievements and challenges. By NordForsk and Nordisk InnovationsCentre for the NORDERA project (2010). Available for download only.

Les mer…

Information brochure of the Top-level Research Initiative

Information brochure of the Top-level Research Initiative

The Top-level Research Initiative (TRI) is the largest joint Nordic research and innovation initiative to date. The initiative aims to involve the very best agencies and institutions in the Nordic region, and promote research and innovation of the highest level, in order to make a Nordic contribution towards solving the global climate crisis. Read more in the Top-level Research Initiative information brochure (2010).

Les mer…

Nordic Climate Change Research

Nordic Climate Change Research

Policy Brief 8-2009. By Mandag Morgen for NordForsk (2009).

Les mer…

NordForsk magasin 2-2009

NordForsk magasin 2-2009

I denne utgaven av NordForsk Magasin kan du bl.a. lese om NordForsks Nordic Stem Cell Mobility Programme, TFIs programkomité ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”, evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark, Nordic Climate Solutions 2009 og NORIA-net for infrastruktur.

Les mer…

NordForsk magasin 1-2009

NordForsk magasin 1-2009

I denne utgaven av NordForsk Magasin kan du bl.a. lese intervjuer med Norges forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og Toppforskningsinitiativets programstyreleder Rolf Annerberg. Les også om et PPP PhD-forskningsprosjekt på transportproteiner i leveren og NordForsks styreleder Gudrun Nordals perspektiver på veien framover.

Les mer…

Årsrapport 2008

Årsrapport 2008

NordForsks årsrapport for 2008 inneholder bl.a. en presentasjon av vår organisasjon og vårt arbeid i 2008, lederartikkel av NordForsks direktør Liisa Hakamies-Blomqvist og et intervju med Halldór Ásgrímsson, Generalsekretær i Nordisk Ministerråd. Publikasjonen presenterer også nøkkeltall fra årsregnskapene fra 2008.

Les mer…

Nordic eScience Action Plan

Nordic eScience Action Plan

10 concrete actions to implement the Nordic eScience Strategy. By the Nordic eScience Initiative (eNORIA) (2008). Available for download only.

Les mer…

Improving research capabilities

Improving research capabilities

An evaluation of the possibilities for increased Nordic cooperation on research infrastructures. By NIFU STEP for NordForsk (2008).

Les mer…

NordForsk magasin 2-2008

NordForsk magasin 2-2008

Forskningsinfrastruktur er tema i denne utgaven av NordForsk magasin. Les om de siste utviklingene i Nordisk politikk på forskningsinfrastrukturområdet og om prosjekter innenfor Joint Nordic Use of Research Infrastructure. Les også intervjuer med Inge Mærkedahl, direktør for den danske Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og Riitta Mustonen, visepresident (forskning) i Finlands Akademi.

Les mer…

Main conclusions from Policy Brief 5-2008: Nordic Excellence

Main conclusions from Policy Brief 5-2008: Nordic Excellence

Main conclusions from the NordForsk Policy Brief 5: Nordic Excellence - A Bibliometric Exploration of Common Nordic Research Funding Opportunities. By Technopolis Group for NordForsk (2008).

Les mer…

Nordic Research Gems

Nordic Research Gems

Nordic Research Gems presents a collection of success stories from Nordic research cooperation. More than 11 000 researchers are currently involved in research activities financed by NordForsk and they are producing some impressive results (2008).

Les mer…

Branding the Nordic Research and Innovation Area

Branding the Nordic Research and Innovation Area

Promoting the Nordic region as an attractive destination for global investments in research and innovation. By Interlace-Invent Aps for NordForsk (2008).

Les mer…

Nordic Excellence

Nordic Excellence

A Bibliometric Exploration of Common Nordic Research Funding Opportunities. By Technopolis Group for NordForsk (2008).

Les mer…

NordForsk magasin 1-2008

NordForsk magasin 1-2008

NordForsk Magasin 1-2008 har det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet NORIA som tema. I magasinet finner du en temaartikkel om de utfordringer og muligheter som NORIA står overfor og et portrettintervju med NORIAs ”grunnlegger”, mannen bak Hvitboken om NORIA fra 2004, Gustav Björkstrand. Kun tilgjengelig i elektronisk versjon.

Les mer…

The Nordic region as a global health lab

The Nordic region as a global health lab

Av Monday Morning for NordForsk (2008).

Les mer…

Urban Development

Urban Development

Nordic strengths and challenges under the heading of a new global agenda. Av Nordregio og NIBR for NordForsk (2007).

Les mer…

Annual Report 2007

Annual Report 2007

NordForsk’s Annual Report 2007 comprises an interview with Chair of the NordForsk Board, Kari Kveseth, reports on new funding programmes, presentations of new coordination and policy initiatives, and news stories from some of the 2007 start-ups. The publication also presents main figures from the 2007 annual accounts.

Les mer…

Stem Cell Research in the Nordic Countries

Stem Cell Research in the Nordic Countries

Science, Ethics, Public Debate and Law. Av Nordisk komite for bioetikk for NordForsk (2007).

Les mer…

Development in Research

Development in Research

An Outline of the Science Systems in Russia and the Baltic States. Av Aadne Aasland for NordForsk (2007).

Les mer…

NordForsk magasin 2007

NordForsk magasin 2007

Globalisering er hovedtema i denne utgaven av NordForsk magasin. Fire fremstående internasjonale forskerprofiler intervjues om eksellens og veien til eksellens i nordisk forskning, NCoE NECC-leder Anders Lindroth skriver om ”Ekosystem og Klimat”, og to artikler berører klimaforandringer i havet og de seneste forskningsresultater og anbefalinger.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub