Store satsinger for NordForsk

To nye Nordic Centres of Excellence inden for Samfundssikkerhed
To nye Nordic Centres of Excellence i programmet Nordisk Samfundssikkerhed finansieres
Toppforskningsinitiativet
Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noensinne innenfor rammene av det nordiske samarbeidet. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene.
Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI)
Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI) arbejder for at fremme nordisk samarbejde om e-videnskab (eScience) ved fokuserede tiltag inden for e-videnskabsforskning og videregående (graduate) uddannelse.
Nordisk forskning trænger til et nyt løft
Status: Kernen i NordForsks eksistens er udvikling af det nordiske forskningssamarbejde. Vi har bedt to tidligere ministre for forskning og for nordisk samarbejde om at kigge 10 år tilbage og 10 år frem i tiden, nemlig den erfarne danske politiker Bertel Haarder og den unge islandske politiker, Katrín Jakobsdóttir. Her er deres karakteristik af fortiden og håb til fremtiden.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her