Store satsinger for NordForsk

Norden satser 165 MNOK på persontilpasset medisin
Persontilpasset medisin er mer aktuelt enn noensinne. Ved hjelp av ny kunnskap blir det mulig å tilby den enkelte pasient mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. Norges forskningsråd, Innovationsfonden Danmark, Vinnova, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Rannís, og NordForsk har derfor gått sammen om å finansiere sju nordiske prosjekter som skal bidra til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet med 165 millioner norske kroner.
To nye Nordic Centres of Excellence inden for Samfundssikkerhed
To nye Nordic Centres of Excellence i programmet Nordisk Samfundssikkerhed finansieres
Nordisk ansökan om European Open Science Cloud får finansiering från Europeiska kommissionen
En gemensam nordisk-baltisk ansökan har fått finansiering från Europeiska kommissionen för att stöda European Open Science Cloud (EOSC). På begäran av de fem nordiska e-infrastrukturleverantörerna så koordinerade Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) den nordisk-baltiska ansökningen på ett värde av 6 millioner euro. NeIC koordinerar EOSC-Nordic-projektet och ett arbetspaket om FAIR-data. Projektet strävar efter att etablera de nordiska och baltiska länderna som ledande i att omfatta EOSC-konceptet, -principerna och -synsättet.
Toppforskningsinitiativet
Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noensinne innenfor rammene av det nordiske samarbeidet. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene.
Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI)
Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI) arbejder for at fremme nordisk samarbejde om e-videnskab (eScience) ved fokuserede tiltag inden for e-videnskabsforskning og videregående (graduate) uddannelse.
Nordisk forskning trænger til et nyt løft
Status: Kernen i NordForsks eksistens er udvikling af det nordiske forskningssamarbejde. Vi har bedt to tidligere ministre for forskning og for nordisk samarbejde om at kigge 10 år tilbage og 10 år frem i tiden, nemlig den erfarne danske politiker Bertel Haarder og den unge islandske politiker, Katrín Jakobsdóttir. Her er deres karakteristik af fortiden og håb til fremtiden.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her