Ukens nyheter

Anbudskonkurranse for evaluering av forskningsprogrammet Education for Tomorrow
NordForsk bestiller evaluering av første fase av det nordiske forskningsprogrammet Education for Tomorrow.
Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata
Den 3. oktober anordnades en nordisk workshop om god datahantering i Stockholm. Workshopen var ett samarrangemang mellan Vetenskapsrådet, NordForsk och NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Fokus för dagen var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete.
Nyhetsbrev