NordForsk

NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

38 millioner til persontilpasset barnekreftbehandling

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment har et budsjett på 38 millioner norske kroner og søknadsfrist er 3. oktober 2018.

Les mer…
  1. Humaniora og samfunnsfag
  2. Helse, velferd og medisin
  3. Naturvitenskap, matematikk, teknologi
  4. Store satsinger

Aktuelt

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse for NordAqua-leder

16.05.2018

Professor Eva-Mari Aro er valgt som Foreign Associate i National Academy of Sciences og tildelt 2018-prisen i Finnish Academy of Science and Letters.

Les mer…

The Nordic Language Processing Laboratory (NLPL)

04.05.2018

På Nordic Language Processing Laboratory (NLPL), et nordisk forskningssamarbejde i regi af Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), arbejder man med at uddanne næste generation af forskere, der arbejder med den sprogteknologi, som danner grundlag for blandt andet Google Translate og Apple’s talegenkendelsesprogram, Siri.

Les mer…

Statistikkbyråene vil gi enklere tilgang til data

05.04.2018

I 2015 tildelte NordForsk samarbeidsprosjektet mellom de nordiske statistikkbyråene 14 millioner norske kroner. Prosjektet fikk navnet NordMAN, og hensikten er å etablere en felles nordisk løsning for å gi forskere enklere tilgang til nordiske mikrodata som er samlet inn for statistiske formål, samt en oversikt over eksisterende nordiske registre.

Les mer…
Flere nyheter
NordForsk finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Nyhetsbrev
Facebook