Afsluttede aktiviteter

Disse forskningsprogrammene og aktiviteter er avluttede og vi arbeider ikke lenger aktivt med dem.
 • The Top-level Research Initiative

  ProgramSamarbeteMiljöEnergi

  Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noensinne innenfor rammene av det nordiske samarbeidet.

 • The Nordic Centre of Excellence Programme on Welfare Research

  ProgramVälfärdSamhälleStörning

  NCoE-programmet om velferdsforskning skal undersøke den historiske utviklingen av den nordiske velferdsmodellen og dennes evne til å tilpasses til et samfunn i endring.

 • The NCoE Programme on Food, Nutrition and Health

  ProgramMatSamhälleVälfärd

  The Nordic Centre of Excellence (NCoE) Programme on Food, Nutrition and Health is a joint effort to enhance the scientific quality and international visibility of Nordic research within this field.

 • Sustainable Freight and Logistics in a Nordic Context

  ProgramTransportÖVERGÅNGINDUSTRI

  Programmet i bærekraftig transport og logistikk har som målsettingene å møte samfunnsbehov, styrke konkurranseevne, skape kunnskap og bygge sterkere samarbeid mellom samfunn, industri og departementer i en nordisk sammenheng.

 • Nordic-Baltic research and innovation programme on Living Labs (LILAN)

  ProgramIndustriParternskapSamhälle

  Living Labs er en metodologi for brukerdrevet forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og prosesser.

 • Impacts of Climate Change in Nordic Primary Industries

  ProgramMatSkogHav

  Dette programmet tar for seg konsekvensene som klimaendringene har på naturressursene i den nordiske regionen. Resultatene fra programmet skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området.

 • Citizens' Services

  ProgramDataSamhälleIndustri

  Citizens' services er et nordisk-baltisk samarbeidsprogram med mål om å utvikle effektive nasjonale offentlige eTjenester for innbyggerne i den nordisk-baltiske regionen.