Large fishing net in the ocean, with seagulls flying above

13 ansøgninger skal gøre fiskeriet mere bæredygtigt i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen

Projektejere fra Danmark, Finland og Norge har indsendt 13 ansøgninger i den nordisk-baltiske opslag til forskningsprojekter om bæredygtigt fiskeri fra sunde have.

Kyösti Lempa, specialrådgiver hos NordForsk, er ansvarlig for indkaldelsen. Han udtaler:

”Vi er meget tilfredse med den brede deltagelse fra lande i den nordisk-baltiske region. Forskere i Danmark, Estland, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige er involveret i ansøgningerne. Det viser, at dette emne er meget relevant i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen,« siger han og tilføjer:

”Projektejere og projektledere er fra Norge (70 %), Danmark (15 %) og Finland (15 %). I alt indeholder ansøgningerne cirka 163 forskere/deltagere. Vi kan forvente høj videnskabelig kvalitet blandt de projekter, der modtager støtte, og at projekterne vil bidrage med vigtig viden og forbedret politisk rådgivning i forvaltningen af denne kritiske naturressource. Desuden vil projekterne beskæftige sig med klimaforandringernes indvirkning på fiskeriet og udforske økosystemtjenester og sikre, at bæredygtig praksis ikke kun støtter biodiversiteten, men også de levebrød, der er afhængige af sunde marine økosystemer.”

Baggrund

Fokus for ”Sustainable Fisheries from Healthy Seas” er på bæredygtigt fiskeri i forbindelse med klimaforandringer og den grønne omstilling. Formålet med opslaget er at undersøge fiskeriets indvirkning på havmiljøet og fiskeriets muligheder for at reducere denne indvirkning. Forskningsområdet for dette opslag omfatter Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen.

Budget og finansiering

Det tilgængelige budget i opslaget er 40 millioner norske kroner. Det er hensigten at yde støtte til op til 5 forskningsprojekter med en varighed på tre-fire år.

Opslaget er oprettet i samarbejde med:

  • Innovationsfonden Danmark
  • Estlands Forskningsråd
  • Færøernes Forskningsråd
  • Finlands Landbrugs- og Skovbrugsministerium
  • Det islandske ministerium for fødevarer, fiskeri og landbrug
  • Litauens Forskningsråd
  • Norges Forskningsråd
  • Nordisk Ministerråd

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Spesialrådgiver