Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir presenterer redegjørelsen på Stortinget
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir presenterer redegjørelsen på Stortinget

Det nordiske forskningssamarbeidet gir gode resultater

Anbefalingen ble lagt frem på Nordisk råds sesjon 2023, i form av en redegjørelse om det nordiske forskningssamarbeidet. Det var Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, den islandske ministeren for minister for høyere utdanning, forskning og innovasjon, som presenterte redegjørelsen.

– Dette er en viktig redegjørelse. Den understreker at det er helt nødvendig at de nordiske landene samarbeider om forskning, og at NordForsk har en sentral rolle i dette arbeidet. Jeg setter stor pris på at de nordiske forsknings- og utdanningsministrene anerkjenner den jobben NordForsk gjør, i samarbeid med de nasjonale forskningsrådene, sier direktør Arne Flåøyen.

Fokus for redegjørelsen er prosjekter og resultater i det nordiske forskningssamarbeidet. Som Nordisk ministerråds institusjon for finansiering og fasilitering av nordisk forskningssamarbeid, har NordForsk en hovedrolle i redegjørelsen. Den løfter blant annet fram hvordan NordForsk-finansierte prosjekter skaper nordisk merverdi og bidrar til å fremme et grønt, konkurransekraftig og sosialt bærekraftig Norden, og hvordan NordForsk kommuniserer resultater og effekter av forskningen.

I redegjørelsen fremhever de ministrene blant annet:

  • Forskning er et grunnleggende verktøy for å få kunnskapen vi trenger til å løse akutte kriser, og til å være bedre rustet i møte med langsiktige utfordringer.
  • Det er viktig å investere i at Norden er en god og attraktiv forskningsregion med gode rammevilkår for å utøve forskning, også for yngre forskere.
  • NordForsks utlysninger har stor bredde, blant annet temaer som hav og landbruk, arbeidsliv, helse og velferd og samfunnssikkerhet. Dette gjør forskning til noe som har merverdi for hele det nordiske samarbeidet.

Les redegjørelsen:

Kontakter

Siri Bjarnar. Photo: NordForsk

Siri Jørgensen Bjarnar

Leder for operativ virksomhet