bridge øresund connecting

NordForsk modtog rekordmange ansøgninger til opslag om tværvidenskabelig forskning

Anna Herou er seniorrådgiver i NordForsk og ansvarlig for det tværfaglige forskningsinitiativ. Hun siger: ”Det her er det højeste antal ansøgninger til et opslag hos NordForsk. Det store antal viser, at der er bred interesse for tværvidenskabelig forskning i de nordiske lande og for behovet af den type finansiering.”

Det nordiske initiative for tværvidenskabelig forskning er et samarbejde mellem Finlands Akademi, Danmarks Frie Forskningsfond, Videnskabsrådet i Sverige, Norges Forskningsråd og NordForsk.

Udvælgelsen af projekter vil ske i to faser. Et udvalg af ansøgerne vil i marts 2020 blive inviteret videre til anden udvælgelsesfase. Fristen for at indsende ansøgninger til fase to bliver i maj 2020, og den endelige beslutning, om hvilke projekter der får finansiering, bliver offentliggjort i slutningen af 2020.
Projekter, som får støtte, skal som minimum kombinere to af de følgende forskningsområder: Life science, physical sciences og engineering, social sciences og humanities. Forskningsområderne skal være tværvidenskabelige og ikke kun inddrage en ny metode fra et andet forskningfelt. De skal tilføre værdi både til det videnskabelige område og til det tværvidenskabelige felt.

Baggrund for initiativet
Tværfaglig forskning er bredt anerkendt som væsentlig for at opnå nye og banebrydende forskningsresultater. På globalt plan er der et stigende behov for forskning, der krydser de traditionelle grænser mellem forskningsområder og discipliner. Kombinationen af metoder, data, perspektiver, koncepter og teorier fra forskellige fagområder er afgørende i arbejdet med at skabe ny og værdifuld viden.

Budget
Hvert projekt har maksimalt kunnet søge om 15 millioner norske kroner, og NordForsk vil give støtte til mellem otte og 12 projekter. Finansiering vil blive givet i op til fire år.