copenhagen city urban

Nordisk bioetikkonferanse i København

Konferansen tok for seg etiske problemstillinger knyttet til kliniske innovasjoner og eksperimentell behandling i dagens helsevesen.

Blant konferansens keynotespeakers var professor Jonathan Kimmelman, direktør Biomedical Ethics Unit ved McGill University, professor Mette Hartlev fra Købehavns Universitet, dr. Jonathan Ives fra University of Bristol, Anne Sofie Boldsen Salicath som talte fra et pasientperspektiv, og komiteens egen Ingemar Engstrøm, professor ved Örebro universitet.

Les mer og se hele eller deler av konferansen på komiteens egen YouTube-kanal.