Technology digital digitalisation

Nyt opslag på vej: Forsknings- og innovationsprogram for digitalisering af den offentlige sektor

Programmets overordnede mål er at kombinere og integrere en vidensbaseret, digital innovationsindsats med forskning i faktorer, der muliggør digital transformation af den offentlige sektor, herunder ny teknologi, nye organisatoriske praksisser og lovgivningsmæssige rammer og styringsmekanismer.

Hvem kan ansøge
Opslaget er åben for ansøgninger fra støtteberettigede forskere, der er lokaliseret på forskningsorganisationer, herunder akademiske forsknings- og forskningsinstitutter. Værtsinstitutionen, som koordinerer forskningsprojektet, skal være et forskningsinstitut, der er beliggende i et af de deltagende lande. Offentlige organisationer, herunder reguleringsorganer, kommuner mv og private virksomheder, er også berettiget til at deltage i finansieringsreglerne for de enkelte partnere.

Projekter skal bestå af deltagere fra mindst tre lande, hvoraf mindst to skal være fra nordiske medfinansieringslande. Deltagere fra ikke-finansierende lande kan deltage i projekter ved at bidrage med egen finansiering, så længe det overordnede mål er at forfølge målene for dette opslag.

Finansieringspartnere fra andre lande kan deltage i programmet, og derved bliver deres nationale forskere kvalificerede ansøgere.