Grønlansk by

Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheder og udfordringer - veje til handling

Målsætning
Forskningsprogrammet Ansvarlig udvikling af Arktis er lavet for at skabe ny viden om de muligheder og udfordringer, den arktiske region står over for. Programmet er tværfagligt og opslås inden for tre temaer:

  • Drivers of Change - Interactions and Impacts
  • Arctic Resource Development in a Global Context
  • Waters, Ecologies and Life Environments

Nordic Centres of Excellence
Programmet består av fire tværfaglige Nordic Centres of Excellence:

Programkomité
Består af repræsentanter fra de finansierende organisationer:

  • Rauna Kuokkanen (Finland, formand)
  • Tuula Aarnio (Finland)
  • Anna Kaijser (Sverige)
  • Frej Sorento Dichmann (Danmark)
  • Þorsteinn Gunnarsson (Island)
  • Jon L. Fuglestad (Norge)


Baggrund og proces
Der sker store forandringer i Arktis som følge af ændringer i regionale og globale strukturer, og vi har brug for mere viden om denne skrøbelige region. Derfor nedsatte NordForsk i 2012 et NORIA-net, som vurderede mulighederne for at opnå merværdi ved et stort fællesnordisk forskningsprogram. NORIA-net Arctic udarbejdede et memorandum, som har dannet grundlag for udarbejdelsen af et fællesnordisk forskningsprogram, som Norge, Sverige, Island, Finland, Danmark og Grønland finansierer via en common pot.

NordForsk besluttet i desember 2015 å etablere fire nye tværfaglige Nordic Centres of Excellence inden for arktisk forskning.

I alt indkom 34 ansøgninger, og på baggrund af bedømmelse fra et eksternt, internationalt ekspertpanel samt Arktisprogrammets programkomites anbefaling valgte NordForsks bestyrelse at finansiere fire nye centre.


Finansiering
Programmets totale budget er cirka 116 millioner NOK, finansieret af NordForsk, Vetenskapsrådet i Sverige, Nordisk Ministerråd, Norges Forskningsråd, Finlands Akademi, Ministeriet for Uddannelse og Forskning i Danmark og det Islandske forskningsråd (RANNIS).

Utlysningar